Contact


Swami Shree Yogmata
President

Ma Ganga Uttam Shanti Arti Seva Samiti
Jhunsi Prayagraj

Sanatan Prayagraj Kriyayoga Dhyan Shaktipeet,
Jhunsi Prayagraj

Contact No.


+916389660455
+918858397270


Email

swamishreeyogmata@gmail.com

Shri Babban Singh Raghuvansi
9450541685
Shri Shankar Dev Tripathi
8874048263
Shri Ashish Singh
9415630868
Smt. Mamta Bhaskar
9034330180
Shri Vijay Bahadur Singh
7860451592
Shri Rohit Singh
9935184666
Shri Neeraj Kumar Singh
8795061854
Shri Pawan Singh
8299465213
Shri Suresh Chandra Mishra
9935707144
Shri Gyani Singh
8318262995
Shri Satendra Chandel
7905733218
Shri Raj Singh
9415941475
Shri Satendra Bahadur Yati
9450618574
Shri Mukesh Yadav
7860309478
Shri Manjesh Yadav
9628860828
Shri Dwarika Prasad
9026880921
Swami Hridayanand
9794507474
Swami Madhavdas Maharaj
7376429673
Swami Raghwanand
9454624891